AVUSTRALYA KAYNAKLI “THE SCHOOL MAGAZİNE” (1916-1949) ADLI OKUL DERGİSİNDEN ÇANAKKALE SAVAŞLARINA BAKIŞ

Tarih araştırmacıları “Çanakkale Savaşları’nın Avustralya’nın millet olma sürecine etkileri olmuştur.” cümlesi klasik olarak kullanılmaktadır. Peki, Avustralya gençleri/öğrencileri üzerinden bu etki nasıl oluşturulmuştur? bu soru üzerinden yola çıkılarak Avustralya Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği The School Magazine (1916-1949) adlı derginin analizi yapılmıştır.  The School Magazine adlı dergide Çanakkale Savaşları ile ilgili hangi yazıların yazıldığını ve bu yazıların Türk tarihi ile ilgili hangi verileri sunduğunu göstermek amaçlanmıştır. Öncelikle literatür taraması ve kaynak taraması yapılmıştır. Çanakkale Savaşı ve Anzaklarla ilgili kaynaklar verilerin daha doğru analiz edilmesi bakımından incelenmiştir. The School Magazine dergisi Avustralya Ulusal Kütüphanesi dijital arşivinden temin edilmiştir. Dergide bulunan Çanakkale Savaşı yazılarının tespit edilmesinde “gallipoli, anzac, Ottoman, Turkey, Dardanelles” gibi yabancı kelimeler üzerinden tarama yapılmıştır. Çanakkale Savaşı ile ilgili yazıların olduğu dijital belgeler tasnif edilmiştir.  Arşivden temin edilen dokümanlarda Çanakkale Savaşı ile ilgili içerik analizi yapılmıştır. Haber yazıları ve görselleri ayrılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonunda 134 yazı ve 74 görsel veri başlığı temin edilmiştir. İçerik analizi sonunda Çanakkale Savaşı sürecinde ve hemen sonrasındaki yazılarda “yenilgi” kelimesini kullanmadıkları “düzenli ve planlı bir çekilme” gerçekleştirdikleri yazmaktadır. 1930’larla beraber daha dostça ve doğru bilgiler verilmiştir. Yenilgi cümleleri ile birlikte savaşın Anzaklar için önemi üzerinde durulmuştur. 1940’lı yıllarda yazıların sayfa sayısı azalmaya başlarken Anzak Günü’nün önemi II.Dünya Savaşı bağlantılı olarak vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşı,  Avustralya, The School Magazin,1915, Gelibolu, ANZAK

en_USEN