ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN “EKOLOJİK AMBALAJ”

Günümüzde, dünya genelinde plastik kirliliği, çevre sorunlarının başında gelmektedir. Plastik atıkların denizlerimizi, topraklarımızı ve atmosferimizi kirletmesi, ekosistemlere ve insan sağlığına ciddi tehditler oluşturuyor. Bu sorunun çözümü için, geleneksel plastik üretimine alternatif olarak çevre dostu malzemeler üzerine odaklanan birçok çözüm içi plastik kirliliğini önlemenin en iyi yolu plastik malzeme kullanmamaktır. Bu çalışmanın amacı, Sodyum aljinatın çapraz bağlanması ile üretilmiş filmin gıda ambalajı olarak kullanılmasını daha iyi anlamaktır. Bu filim “Ekolojik Ambalaj” olarak adlandırıldı. Deneyler, Ekolojik Ambalajın başarısının, gliserol ve asetik asit bileşenlerinin kritik oranına bağlı olduğunu göstermiştir. Uygun oranda gliserin, asetik asit ve sodyum aljinat çözeltisi ile filmin akışkanlığını ve yumuşaklığını kontrol edilebilir. Araştırmamız, şeffaflık, delinme mukavemeti, gerilme mukavemeti ve uzama gibi fiziksel özellikleri test ederek, yeni Ekolojik Ambalajın üretilebileceğini kanıtlıyor. Ekolojik Ambalajın normal sıcaklıkta bir saat kurutulmasının su içeriği %27,25 idi. Bir hafta sonra su içeriği %20,36 oldu. Numuneler normal sıcaklıkta ne kadar uzun süre tutulursa, su içeriği (nem) o kadar az olmaktadır.  Dolayısı ile Ekolojik Ambalaj’ ın, depolama süresini artırmak için etkili olacağına karar verildi. Ekolojik Ambalaj oda sıcaklığında çok iyi saklama özelliklerine sahiptir. Pratik uygulamada, “Ekolojik Ambalaj” mükemmel paketleme özelliklerine sahiptir. Buzdolabında mükemmel koruma etkisine sahiptir ve streç filmimiz ile gıda güvenliğine uygun olarak pişirme yapılabilir. Mikrodalga ile ısıtma güvenle yapılabilir. Son olarak, 3 hafta toprağa gömerek uygulanan biyobozunurluk testlerinden sonra, ” Ekolojik Ambalajın” toprakta mükemmel bir şekilde ayrıştırıldığı gözlenmiştir.  Bu araştırma, sürdürülebilir bir gelecek için atılan adımlardan biri olarak, çevre bilimleri ve malzeme mühendisliği alanındaki çalışmalara önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik, Çevre dostu, Ambalaj, Çapraz bağlanma, Gıda güvenliği, Raf ömrü.

Today, plastic pollution is one of the leading environmental problems worldwide. Plastic waste pollutes our seas, soils and atmosphere, posing serious threats to ecosystems and human health. To solve this problem, many solutions focus on environmentally friendly materials as an alternative to traditional plastic production. The best way to prevent plastic pollution is not to use plastic materials. The aim of this study is to better understand the use of film produced by crosslinking sodium alginate as food packaging. This film was named “Ecological Packaging”. Experiments have shown that the success of Ecological Packaging depends on the critical ratio of glycerol and acetic acid components. With the appropriate ratio of glycerin, acetic acid and sodium alginate solution, the fluidity and softness of the film can be controlled. By testing physical properties such as transparency, puncture strength, tensile strength and elongation, our research proves that the new Ecological Packaging can be produced. The water content of drying Ecological Packaging for one hour at normal temperature was 27.25%. After one week, the water content was 20.36%. The longer the samples are kept at normal temperature, the lower the water content (moisture).  Therefore, it was decided that Ecological Packaging would be effective to increase the storage time. Ecological Packaging has very good storage properties at room temperature. In practical application, “Ecological Packaging” has excellent packaging properties. It has excellent preservation effect in the refrigerator and cooking can be done in accordance with food safety with our stretch film. Microwave heating can be done safely. Finally, after biodegradability tests by burying it in the soil for 3 weeks, it was observed that the “Ecological Packaging” decomposed perfectly in the soil.  This research aims to make a significant contribution to the studies in the field of environmental sciences and materials engineering as one of the steps towards a sustainable future.

Keywords: Ecological, Eco-friendly, Packaging, Cross-linking, Food safety, Shelf life.

 

en_USEN