ÇOCUKLARDA SAĞLIK DURUM KONTROLÜ İLE UYGUN SAĞLIK HİZMETİNE YÖNLENDİRME UYGULAMASI

ÖZET

Acil servisler, 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verilen,  her türlü acil hasta ve yaralıların bakıldığı hastaneye giriş kapısı konumunda kolay ulaşılabilir birimlerdir. Başvuran hastaların çoğunda hızlı, doğru ve kesintisiz hizmet sunma zorunluluğu, acil tıp servislerinin fiziksel yapı ve personel gücü bakımından diğer tıp alanlarından farklı olmasını gerektirmektedir. Ancak son yıllarda nüfus artışı, iç ve dış göçlere ek olarak salgın hastalıkların artması özellikle eğitim hastanelerindeki acil servislerde aşırı hasta yoğunluğuna sebep olmaktadır.  Bu yoğunluk beraberinde işleyişin aksamasını ve hastaların zamanında tedaviye ulaşamamasını getirmektedir. Teknoloji sağlık alanında her geçen gün gelişmekte ve sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletmektedir. Acil servis gereksiz kullanımının azaltılması için geliştirilecek bir durum analizi ve yönlendirme sistemi  acil servislerde oluşan yoğunluğu azaltacak ve ihtiyacı olan hastaların daha kolay hizmet almasını sağlayacaktır. Özellikle çocuk hastaların kendi durumlarını saptaması yada her an yanında uzman kişiler bulunmaması nedeniyle uzman kişiler eşliğinde oluşturulacak bir uygulama durum analizinin daha doğru yapılmasına imkan sağlayacak ve gerekli olan sağlık kuruluşuna yönlendirme yapacaktır. Sağlık bakanlığı anketlerinde bulunan acil servis değerlendirme ölçeği kullanılarak çocuklarda acil servis kullanımı farkındalığı ölçülmüştür. Yapılan çalışmada farkındalığın düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durumlar dikkate alınarak çocuk hastanın mevcut durumunu analiz edecek bir android uygulama geliştirilmiştir. Çocukların en çok yaşadıkları kaza ve yaralanmalar dikkate alınarak geliştirilen uygulama artırılmış gerçeklikle desteklenmiştir.  Yaşanabilecek durumlar acil servis uzmanları ile belirlenerek, kişinin kendi durumunu yada yakının durumunu analiz etmesi sağlanmış ve uygun sağlık hizmet birimine yönlendirme yapılmıştır. Uzmanlar eşliğinde geliştirme test işlemleri yapılmıştır.

ABSTRACT 

Emergency services are easily accessible units at the entrance to the hospital, where 24-hour uninterrupted health service is provided and all kinds of emergency patients and injured people are cared for. The obligation to provide fast, accurate and uninterrupted service to most patients requires emergency medical services to be different from other medical fields in terms of physical structure and personnel strength. However, in recent years, population growth, internal and external migration, as well as the increase in epidemics, have caused excessive patient density, especially in emergency departments in training hospitals. This intensity brings about disruptions in functioning and patients not being able to access treatment in a timely manner. Technology is developing day by day in the field of healthcare and eases the workload of healthcare professionals. A situation analysis and guidance system to be developed to reduce unnecessary use of emergency services will reduce the density in emergency departments and enable patients in need to receive service more easily. Especially since pediatric patients determine their own conditions or do not have specialists with them at all times, an application created with the help of specialists will allow for a more accurate analysis of the situation and will direct them to the necessary health institution. Awareness of emergency room use in children was measured using the emergency service evaluation scale found in the Ministry of Health surveys. In the study, it was determined that awareness was low. Taking these situations into consideration, an android application has been developed to analyze the current situation of the pediatric patient. The application, which was developed by taking into account the accidents and injuries that children experience most, is supported by augmented reality. Possible situations were determined by emergency service specialists, the person was enabled to analyze his own situation or the situation of his relative, and he was directed to the appropriate health service unit. Development and testing processes were carried out under the supervision of experts.

en_USEN