OTONOM DIŞ CEPHE

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için geçmişten günümüze çeşitli enerji kaynaklarından
dönemin şartlarına göre değişik yöntemlerle faydalanmıştır. İhtiyaçların sürekli olarak
karşılanması, yaşam kalitesinin artmasını, refah düzeyinin yükselmesini ve hayatın
kolaylaşmasını sağlamıştır. Gelişen teknoloji ve bilinen enerji kaynaklarının çeşitlenmesi ile
enerji kaynakları genel olarak ‘’yenilenemez’’ ve ‘’yenilenebilir’’ enerji kaynakları olmak
üzere ikiye ayrılmıştır.
Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak
da tanımlanmaktadır. Enerji kaynaklarının çevresel etkileri ve arz güvenliği endişeleri
nedeniyle yenilenebilir enerji her geçen gün önem kazanmaktadır. Fosil kaynaklara sahip
ülkeler dahi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmakta ve mevcut ekonomik statülerini
sürdürebilmeyi hedeflemektedir.
Çalışmamızda yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum bir şekilde faydalanabilecek bina
dış cephe tasarımı yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla insan veya diğer hayvanlarda yer alan
deriden ilham alınarak dış cephe tasarımı geliştirilmiştir. Biyomimikri tasarım ve tasarımcıyı
sürece dahil ederek doğadan ilham alarak yaratıcı çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir.
Doğa’nın 3.8 milyar yıllık tecrübesi artık mevcut araçlar ve yeteneklerle daha rahat
incelenebilmektedir.
Tasarlanan dış cephe, tıpkı insan derisi gibi binanın sıcaklık dengesini ayarlamak amacıyla
kılcal tüpler içermektedir. Çalışmada kullanılan (7,5cm x 30cm) ebatındaki kılcal tüplerde ayna
sistemi ve Arduino kontrol sistemi bulunmaktadır. Binanın dış cephesine yerleştirilen kılcal
tüpler, binanın ihtiyacına göre içeriye rüzgâr veya güneş ışığı alarak ısıyı ve aydınlanmayı
dengelemektedir.
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde otonom dış cepheye sahip olan modelin kontrol grubuna
göre iklim şartlarına bağlı olarak ev içinde sıcaklık ve aydınlanmayı daha iyi ayarladığı tespit
edilmiştir. Bu durumun özellikle enerji verimi açısından, yenilenebilir enerjiden daha fazla
faydalanmak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

en_USEN