RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NIN ARKTİK COĞRAFYASINA YANSIMALARINI İSKANDİNAV BASINI ÜZERİNDEN OKUMAK VE GELECEĞE DAİR ÖNGÖRÜLER

Dünya siyasetinin 2022 yılındaki en önemli gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı olmuştur. Bu olaydan dünya devletleri de farklı şekillerde etkilenmiştir. Bu etkinin yaşandığı yerlerden bir ide arktik olmuştur. Bildiride Rusya-Ukrayna Savaşının arktik coğrafyasına yansımalarını İskandinav ülkeleri üzerinden ele almak amaçlanmıştır. Bu yansımalar Norveç, Rusya, Finlandiya, İsveç, Finlandiye ülkeleri olmak üzere gazeteler özelinden incelenmiştir. Savaşın arktik coğrafyası üzerinde ne tür etki ve sonuçlar meydana getirdiğini ve getirme ihtimalinin olduğunu gazetelerden elde edilen veriler çerçevesinde sunma amacı içine girilmiştir.  Araştırmada literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra kaynak tarama ve kaynak analizi sürecine girilmiştir. Yabancı basın ile ilgili verilerin toplanmasında her ülkenin kendi dilinde tarama yapılmıştır. 186 haber kaynağı incelenmiş bu kaynaklardan 42 haber içeriği analiz edilmiştir. Haberler benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflanmış, daha sonra haberler üzerinden içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde haberlerde ‘Rusya’, “Ukrayna’, “Norveç’, ‘Arktik’, ‘Kutup’ kelimelerinin geçmesine dikkat edilmiştir. Savaş ile ilgili olsa bile İskandinav ekseninde olmayan haberler değerlendirilmemiştir. Aynı zamanda ‘The Polar Connection’, ‘Rand’ ve ‘The Arctic Institute’ gibi araştırma kuruluşlarının raporları incelenmiştir. Araştırmada nitel yöntem uygulanmıştır. Araştırma sonunda İskandinav ülkelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı ile oluşan siyasi ortamın tehdit olarak algılandığı görülmüştür. Norveç’e bağlı Svalbard, enerji kaynakları ve NATO ile ilişkileri çerçevesinde arktik coğrafyasında sıcak çatışmanın merkezi olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rusya Ukrayna Savaşı, İskandinavya, arktik, kutup, diplomasi

en_USEN