The Role of the Inhibitors of Transmembrane Protein TMPRRS2 in the Potential Treatment of Covid-19

Transmembran Proteinlerden TMPRSS2 İnhibitörlerinin Covid-19 Tedavisindeki Potansiyel Rolü
Alp Dinçkoç1, Rüzgar Çiçek1,2
1 Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi
2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoteknoloji Bölümü

2019 da başlayan SARS-CoV-2 salgını günümüzde yeni varyantlarıyla hala toplum sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Bulaşmayı önlemeye yönelik aşı uygulamaları ve tedavi için ilaçlar mevcut olmakla birlikte hem etkili hem de yan etkileri azaltılmış yöntemlerle ilgili araştırmalar devam etmektedir. SARS-CoV-2 virüsü enfekte edeceği hücrelere, diken (S) proteini ile hücre zarındaki ACE2 proteinine bağlanmaktadır. Bu bağlanma için konak hücre zarındaki TMPRSS2 proteini tarafından S proteinin aktive edilmesi gerekmektedir. TMPRSS2’nin varlığının bu bağlanma için zorunlu olduğu, TMPRSS2’nin fizyolojik rolü tam olarak bilinmemekle birlikte yapılan çalışmalarda yaşamsal fonksiyonlarda kritik bir rolü olmadığı bildirilmiştir.
Bu çalışmada, TMPRSS2 inhibitörleri ve uygulamaları incelenmekte olup Covid-19 tedavisi ile ilgili yapılacak çalışmalara katkı sağlamak hedeflenmiştir. TMPRRS2 bir serin proteaz olup, bu enzimi hedef alan birçok inhibitör mevcuttur. Bunların arasında kamostat mesilat, nafamostat mesilat, N-0385, enzalutamide, gabeksat mesilat, bromheksin hidroklorür, avoralstat, aprotinin ve leupeptin yer almaktadır. Bu inhibitörlerin farklı derecelerde verimliliği vardır. TMPRSS2’yi hedef alan, farklı virüsler üzerinde olan çalışmalar da yer almaktadır. Bu çalışmalar örnek olarak sendai virüsü, parainfluenza, influenza, SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV-229E, grup A rotavirüsler ve insan metapneumovirusü üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenlerden dolayı TMPRSS2’nin Covid-19 tedavisinde potansiyel tedavi yöntemi için hedef olabileceğini düşünmekteyiz.

The Role of the Inhibitors of Transmembrane Protein TMPRRS2 in the Potential Treatment of Covid-19
Alp Dinçkoç1, Rüzgar Çiçek1,2
1 Kadıköy Alev Alatlı Science and Art Center
2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Institute of Health Sciences, Department of Medical Biotechnology

The SARS-CoV-2 epidemic that started in 2019 still continues to treathen public health through new variants. To prevent spreading, vaccine treatments and drug development is both available and is under further research for versions with less side effects. To infect cells, the SARS-CoV-2 virus uses its spike (S) protein to bind to the ACE2 protein on the host cell membrane. For this binding to take place, the protein TMPRSS2 on the host cell membrane must prime the S protein. It is known that TMPRSS2 is required fort he binding to take place, and that while its physiological function is unknown, it is known to not have a important role in critical life functions. In this review, by investigating TMPRSS2 inhibitors and treatments a contribution is aimed to be made to further research regarding Covid-19 treatment.
TMPRSS2 is a serine protease with a multitude of inhibitors targeting it. Some of these are camostat mesylate, nafamostat mesylate, N-0385, enzalutamide, gabexate mesylate, bromhexine hydrochloride, avoralstat, aprotinin and leupeptin. These inhibitors have varying degrees of inhibitory efficency. Research on TMPRSS2 targeted treatment on other viruses also exist. These viruses include Sendai virus, parainfluenza, influenza, SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV-229E, group A rotaviruses and human metapneumovirus. Because of these reasons, TMPRSS is viewed as a potential treatment avenue for Covid-19.

en_USEN