Showing results 1 to 10 of 21 articles
Alp Giray Datlar

GLUTAMİK ASİTİN TUZ STRESİNDE BİBER BİTKİSİNİN ÇİMLENMESİ VE VEJETATİF BÜYÜMESİNDE ETKİSİ – EFFECT OF GLUTAMIC ACID ON GERMINATION AND VEGETATIVE GROWTH OF PEPPER PLANT UNDER SALT STRESS

Yakupoğlu, G. (2020). Biberde Tuz Stresine Karşı Melatonin Uygulamasının Bazı Fide Özellikleri Üzerine Etkisi . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi , 36 (1) , 76-81 .   [1] Ashraf, M., Foolad., M.R., 2007. Roles of Glycine Betaine and Proline in Improving Plant Abiotic Stress Resistance. Environmental Experimental Botany, 59 (2007), 206–216. [2] Yılmaz, E., Tuna, A. L., Bürün, B., 2011. Bitkilerin Tuz Stresi Etkilerine Karşı Geliştirdikleri Tolerans Stratejileri. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science. 47–66 7.1 (2011), 47–66. Aydın, İ. (2015). Tuz Stresinin Bazı Kültür Bitkilerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri . Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 0-0 Çulha, Ş. & Çakırlar, H. (2011). Tuzluluğun Bitkilerin Üzerine Etkileri ve Tuz Tolerans Mekanizmaları . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11 (2), 11-34. 

Deniz Can

GLUTAMİK ASİTİN TUZ STRESİNDE DOMATES BİTKİSİNİN ÇİMLENMESİ VE VEJETATİF BÜYÜMESİNDE ETKİSİ

•Aydın, İ. (2015). Tuz Stresinin Bazı Kültür Bitkilerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri . Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 0-0 . •SEKMEN, A. H., DEMİRAL, T., TOSUN, N., TÜRKÜSAY, H., & TÜRKAN, İ. (2005). Tuz stresi uygulanan domates bitkilerinin bazı fizyolojik özellikleri ve toplam protein miktarı üzerine bitki aktivatörünün etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(1), 85-95. YAŞAR, F., & YAŞAR, Özlem . (2022). Growth Performance of Charleston and Hot Pepper Varieties Under Salt Stress. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(4), 835–841. •Dere, S. (2021). Kuraklık Stresi Koşullarında Bakteri Uygulamasının Domates Bitkileri Üzerine Etkileri . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 10 (1) , 52-62 . DOI: 10.46810/tdfd.805789 •Kıran, S. , Özkay, F. , Kuşvuran, Ş. & Ellialtıoğlu, Ş. Ş. (2014). Tuz Stresine Tolerans Seviyesi Farklı Domates Genotiplerinin Kuraklık Stresi Koşullarında Bazı Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimler . Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) , 31 (3) , 41-48 . Çulha, Ş. & Çakırlar, H. (2011). Tuzluluğun Bitkilerin Üzerine Etkileri ve Tuz Tolerans Mekanizmaları . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11 (2), 11-34.

Yağmur Z. Öztemel

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ OLAN LİSE ÖĞRENCİLERİNE NÜKLEER ENERJİNİN TANITILMASI

(2018, Eylül 7). nükleer akademi: http://nukleerakademi.org/bir-ampulu-1-yil-yakmak-icin-gerekli-enerji/ adresinden alındı (2020). Enerji Atlası : https://www.enerjiatlasi.com/rezerv/dunya-petrol-rezervi.html#:~:text=Son5yllktketimleregre,35milyar405milyonvarildir. adresinden alındı Ateş, H., & Saraçoğlu, M. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözünden Nükleer Enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 175-193. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2021). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (30 b.). Ankara, Kızılay: Pegem Akadeni. Clean Air Task Force. (2001). Computer Algebra and Particle Physics. (2010). Computer Algebra and Particle Physics(CAPP). (2011). Çoban, O., & Kılınç, N. (2016, Ocak). Enerji Kullanımının Çevresel Etkilerinin İncelenmesi. Demircioğlu, T., & Uçar, S. (2014). Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi. İlköğretim Online, 1373-1386. Energy Department of USA. (2021). Energy Department of USA. adresinden alındı Enerji ve Politika: Ülkelerin Nükleer Santral Sayıları . (2022, Eylül 6). Türkiye Raporu: https://turkiyeraporu.com/arastirma/enerji-ve-politika-ulkelerin-nukleer-santral-sayilari-10483/ adresinden alındı Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanlığı. (2022). Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanlığı. adresinden alındı Engin, N. (2013). Nükleer Enerji Gelecekteki Enerji İhtiyacına Çözüm Olabilir Mi? Marmara Coğrafya Dergisi. Ertürk, F. (2012). Nükleer Enerji ve Çevre. Eş, H., Mercan, S. I., & Ayas, C. (2016). Türkiye için yeni bir sosyo-bilimsel tartışma: Nükleer ile yaşam. s. 47-59. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (Cilt 8). New York: McGraw-Hill International Edition. Eylül 20, 2022 tarihinde https://saochhengpheng.files.wordpress.com/2017/03/jack_fraenkel_norman_wallen_helen_hyun-how_to_design_and_evaluate_research_in_education_8th_edition_-mcgraw-hill_humanities_social_sciences_languages2011.pdf adresinden alındı Furuncu, Y. (2016, Kasım 18). Türkiye’nin Enerji Bağımlılığı ve Akkuyu Nükleer Enerji Santralı. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Bilimleri Dergisi. Güneşli, H. Ö. (2019). Nükleer Santralin Türkiye Ekonomisi Açısından Fayda Ve Maliyetleri. Gürsan, Ü. T. (2020). Fen Ögretmen Adaylarının Belirsizlige Tahammülsüzlükleri, Nükleer Santraller İle İlgili Risk Ve Fayda Belirsizlik Algıları Ve Nükleer Santrallerden Elektrik Üretimi Konusunda Ögretim Öz Yeterlilikleri. Hidroelektrik santrali. (2022, Kasım 22). Vikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hidroelektrik_santrali adresinden alındı Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2010). Kaya, M. (2007). Türkiye'de Nükleer Santral Kurulumu. Kolstø, S. D. (2007). Patterns in Students’ Argumentation Confronted with a Risk‐focused Socio‐scientific Issue. International Journal of Science Education, 1689-1716. Muradov, E. (2012, Temmuz). Almanya'nın Nükleer Enerji Politikasını Etkileyen Faktörler. Nükleer & Yenilenebilir. (2022, Aralık). Nükleer Akademi: http://nukleerakademi.org/nukleer-enerji/yenilenebilir-enerji-kaynaklari/ adresinden alındı Nükleer Fisyon. (2022, Eylül 2). Vikipedi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Nkleer_fisyon adresinden alındı Özalp, M. (2017). Türkiye’de Nükleer Enerji Kurulumunun Enerjide Dışa Bağımlılık Ve Arz Güvenliğine Etkisi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Özdemir, N. (2014). Sosyo Bilimsel Esaslar Çerçevesinde Sosyo Bilimsel Konuları TartışmakTutumları Nasıl Etkiler? T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2022). Tüekiye İçin Nükleer Santral Neden Gereklidir? T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2022). Elektrik. enerji gov.tr: https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik adresinden alındı TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2022). Nükleer Bilgilendirme Kitapçığı. https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/NUPGM/tr/Belgeler/5161-nukleer3.pdf adresinden alındı TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (tarih yok). Nükleer Enerji. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. adresinden alındı TDK. (2022). TDK. adresinden alındı Temurçin, K., & Aliağaoğlu, A. (2003). Nükleer Enerji ve Tartışmalar Işığında Türkiye’de Nükleer Enerji Gerçeği. Coğrafi Bilimler Dergisi. TMMOB. (2011). Nükleer Enerji Raporu. Ankara: Fizik Mühendisleri Odası. Topçu, M. S. (2021). Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi. Pegem Akademi. Ülkelere Göre Nükleer Enerji. (2020). Enerji Atlası: https://www.enerjiatlasi.com/ulkelere-gore-nukleer-enerji.html adresinden alındı Vikipedi. (2022, Kasım 1). Nükleer fizik. Vikipedi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Nkleer_fizik adresinden alındı Yeraltında Daha Ne Kadar Fosil Yakıtı Var? (2019). iklimBU. adresinden alındı Köksal, B., & Civan, A. (2010). Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler. Uluslar Arası İlişkiler Akademik Dergi, 117-140. Vikipedi. (2022, Kasım 18). Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Vikipedi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Trkiye_Atom_Enerjisi_Kurumu adresinden alındı

Hilal Demirkan

Manyetik Nanopartiküller ile Desteklenen Organik Atıkların Radyasyonu Absorplayıcı Olarak Değerlendirilmesi

Akbunar, Ş. (2008). Farklı Manyetik Özelliklere Sahip Malzemelerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=1nuA1T5Byz2fih9izA7Xxwveno adresinden alındı Altaf, S., Zafar, R., Zaman, W. Q., Ahmad, S., Yaqoob, K., Syed, A., . . . Arshad, M. (2021). Removal of levofloxacin from aqueous solution by green synthesized magnetite (Fe3O4) nanoparticles using Moringa olifera: Kinetics and reaction mechanism analysis. Ecotoxicology and Environmental Safety Volume 226. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34592521/ adresinden alındı Binici, H., Temiz, H., Seviç, A. H., Eken, M., Küçükdöner, A., ve Ergül, T. (2013). Atık Pil Kömürü Ve Yumurta Kabuğunun Radyasyon Tutucu Materyal Olarak Üretimde Kullanılması. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8-14. http://jes.ksu.edu.tr/en/download/article-file/180987 adresinden alındı Büyük, B. (2013). Tungsten, Titanyum, Bor İçeren Bazı Malzemelerin Gama Ve Nötron Radyasyonu Karşısındaki Davranışının İncelenmesi, Xcom Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi Ve Yeni Bir Radyasyon Zırh Malzeme Önerisi (Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Ensititüsü. https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/12905/1/301052003.pdf adresinden alındı Çetin, H. (2011). Tıbbi Amaçlı X Işını Uygulamalarında Radyasyondan Korunmak Amacıyla Kullanılan Kurşun Önlük Malzelemlerine Alternatif Olarak Üretilen Kurşunsuz Örneklerin Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. http://hdl.handle.net/20.500.12397/9974 adresinden alındı Jasmine, J. N., Ramzun, M. R., Zahirah, N. A., R, A. A., Al-M Hana, M., Zakiah, Y. N., ve Yasmin, M. R. (2020). Study of radiation attenuation ability of clay and cement mixture with added eggshell. Journal of Physics Conference Series 1497 (1), 1-4. https://www.researchgate.net/publication/340974399 adresinden alındı Kılıçarslan, Ş., ve Seven, A. (2014). Baritli Hazır Sıva Kaplamalarının Radyasyon Zırh Malzemesi Olarak Kullanımının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-14. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/193980 adresinden alındı Kuş, K. (t.y.). Radyasyon Nedir? Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi: http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/ay2011/radyasyonturk.htm adresinden alındı Türkkan, A., ve Pala, K. (2009). Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Radyasyon Ve Sağlık Etkileri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 14, Sayı 2, 11-22. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/21677/233298 adresinden alındı Xie, T., Xu, L., Liu, C., ve Wang, Y. (2013). Magnetic composite ZnFe2O4 /SrFe12O19: Preparation, characterization, and photocatalytic activity under visible light. Applied Surface Science, 273, 684–691. doi:10.1016/j.apsusc.2013.02.113 Yılmaz, S. N. (2017). Radyolojik Olay ve Kazalara Müdahalede Kullanılacak Değişik Radyasyon Türlerine Karşı Koruma Sağlayan Silikon Tabanlı Malzemenin Geliştirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Mersin: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/335244 adresinden alındı Yavaşer, R. (2011). Doğal ve Sentetik Antioksidan Bileşiklerin Antioksidan Değerlerinin Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. http://hdl.handle.net/11607/957 adresinden alındı Yüceer, M. (2021). Yumurta Kabuğu Zarı,Çöpten Gelen Katma Değer. İnnoyum, 42-45. https://www.academia.edu/61263064 adresinden alındı

serra ŞENDUR

YENİLEBİLİR KAPLAMA İLE YUMURTANIN RAF ÖMRÜNÜN ARTIRILMASI

Agulló, E., Rodríguez, M. S., Ramos, V., & Albertengo, L. (2003). Present and Future Role of Chitin and Chitosan in Food. Macromolecular Bioscience, 3(10), 521–530. https://doi.org/10.1002/mabi.200300010 Allafchian, A., Jalali, S. A. H., Hosseini, F., & Massoud, M. (2017). Ocimum basilicum mucilage as a new green polymer support for silver in magnetic nanocomposites: Production and characterization. Journal of Environmental Chemical Engineering, 5(6), 5912–5920. https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.11.023 Baydar, H., & Telci, İ. (2015). Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Islah, Tohumluk, Tescil ve Sertifikasyon. Türktop Dergisi, 5(15), 12–21. Chiumarelli, M., & Hubinger, M. D. (2014). Evaluation of edible films and coatings formulated with cassava starch, glycerol, carnauba wax and stearic acid. Food Hydrocolloids, 38, 20–27. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2013.11.013 De Souza, R. F. B., De Souza, F. C. B., & Moraes, Â. M. (2016). Polysaccharide-based membranes loaded with erythromycin for application as wound dressings. Journal of Applied Polymer Science, 133(22), 1–15. https://doi.org/10.1002/app.43428 Dhall, R. K. (2016). Application of edible films and coatings on fruits and vegetables. Edible Films and Cdoatings: Fundamentals and Applications, December, 363–390. https://doi.org/10.1201/9781315373713 Gadkari, P. V., Tu, S., Chiyarda, K., Reaney, M. J. T., & Ghosh, S. (2018). Rheological characterization of fenugreek gum and comparison with other galactomannans. International Journal of Biological Macromolecules, 119, 486–495. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.07.108 Hashemi, S. M. B., Mousavi Khaneghah, A., Ghaderi Ghahfarrokhi, M., & Eş, I. (2017). Basil-seed gum containing Origanum vulgare subsp. viride essential oil as edible coating for fresh cut apricots. Postharvest Biology and Technology, 125, 26–34. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2016.11.003 Hosseini-Parvar, S. H., Matia-Merino, L., Goh, K. K. T., Razavi, S. M. A., & Mortazavi, S. A. (2010). Steady shear flow behavior of gum extracted from Ocimum basilicum L. seed: Effect of concentration and temperature. Journal of Food Engineering, 101(3), 236–243. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2010.06.025 Hussain, Z., Katas, H., Mohd Amin, M. C. I., Kumolosasi, E., Buang, F., & Sahudin, S. (2013). Self-assembled polymeric nanoparticles for percutaneous co-delivery of hydrocortisone/hydroxytyrosol: An ex vivo and in vivo study using an NC/Nga mouse model. International Journal of Pharmaceutics, 444(1–2), 109–119. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2013.01.024 Keisandokht, S., Haddad, N., Gariepy, Y., & Orsat, V. (2018). Screening the microwave-assisted extraction of hydrocolloids from Ocimum basilicum L. seeds as a novel extraction technique compared with conventional heating-stirring extraction. Food Hydrocolloids, 74, 11–22. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2017.07.016 Khazaei, N., Esmaiili, M., Djomeh, Z. E., Ghasemlou, M., & Jouki, M. (2014). Characterization of new biodegradable edible film made from basil seed (Ocimum basilicum L.) gum. Carbohydrate Polymers, 102(1), 199–206. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.10.062 Kong, M., Chen, X. G., Xing, K., & Park, H. J. (2010). Antimicrobial properties of chitosan and mode of action: A state of the art review. International Journal of Food Microbiology, 144(1), 51–63. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2010.09.012 No, H. K., Meyers, S. P., Prinyawiwatkul, W., & Xu, Z. (2007). Applications of chitosan for improvement of quality and shelf life of foods: A review. Journal of Food Science, 72(5). https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2007.00383.x Pavlath, A. E., & Orts, W. (2009). Edible Films and Coatings: Why, What, and How? Edible Films and Coatings for Food Applications, 1–23. https://doi.org/10.1007/978-0-387-92824-1_1 Pires, P. G. S., Leuven, A. F. R., Franceschi, C. H., Machado, G. S., Pires, P. D. S., Moraes, P. O., Kindlein, L., & Andretta, I. (2020). Effects of rice protein coating enriched with essential oils on internal quality and shelf life of eggs during room temperature storage. Poultry Science, 99(1), 604–611. https://doi.org/10.3382/ps/pez546 Rabea, E. I., Badawy, M. E. T., Stevens, C. V., Smagghe, G., & Steurbaut, W. (2003). Chitosan as antimicrobial agent: Applications and mode of action. Biomacromolecules, 4(6), 1457–1465. https://doi.org/10.1021/bm034130m Rafe, A., Razavi, S. M. A., & Khan, S. (2012). Rheological and structural properties of β-lactoglobulin and basil seed gum mixture: Effect of heating rate. Food Research International, 49(1), 32–38. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.07.017 Rayegan, A., Allafchian, A., Abdolhosseini Sarsari, I., & Kameli, P. (2018). Synthesis and characterization of basil seed mucilage coated Fe3O4 magnetic nanoparticles as a drug carrier for the controlled delivery of cephalexin. International Journal of Biological Macromolecules, 113(2017), 317–328. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.02.134 ResmiGazete. (2017). Resmi Gazete Tarihi: 20.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29211. Resmi Gazete. Suput, D., Lazic, V., Popovic, S., & Hromis, N. (2015). Edible films and coatings: Sources, properties and application. Food and Feed Research, 42(1), 11–22. https://doi.org/10.5937/ffr1501011s Tirma, A. R. A. Ş., & Genç, F. (2013). Sülünlerin ( Phasianus colchicus ) Yumurta Kalite Özelliklerine Yeti ş tirme Sistemlerinin ve Ya ş ı n Etkisi *. 27(2), 67–73. Torlak, E., & Nizamoğlu, M. (2009). Doğal Antimikrobiyal Maddeler ile Hazırlanan Yenilebilir Filmlerin Listeria Monocytogenes Üzerine Etkileri. Veteriner Bilim Dergisi, 25(1–2), 15–21. Turasan, H., Sahin, S., & Sumnu, G. (2015). Encapsulation of rosemary essential oil. LWT – Food Science and Technology, 64(1), 112–119. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.05.036 Valencia-Chamorro, S. A., Palou, L., Delŕio, M. A., & Pérez-Gago, M. B. (2011). Antimicrobial edible films and coatings for fresh and minimally processed fruits and vegetables: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 51(9), 872–900. https://doi.org/10.1080/10408398.2010.485705 Yang, L., & Paulson, A. T. (2000). Effects of lipids on mechanical and moisture barrier properties of edible gellan film. Food Research International, 33(7), 571–578. https://doi.org/10.1016/S0963-9969(00)00093-4 Yousuf, B., Qadri, O. S., & Srivastava, A. K. (2018). Recent developments in shelf-life extension of fresh-cut fruits and vegetables by application of different edible coatings: A review. LWT – Food Science and Technology, 89, 198–209. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.10.051 Yüceer, M., & Caner, C. (2013). Lisozim-Kitosan Bazlı Antimikrobiyal Kaplama Uygulamasının Taze Yumurtanın Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi. 11(1), 40–45.

Beyza Nur YASTIKÇI

KAŞAR PEYNİRLERİNDEKİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ÜZERİNE SOĞUK PLAZMA YÖNTEMİNİN İNAKTİVASYON ETKİSİ

Anonymous. (2021). Plasma-the fourth state of matter. Erişim adresi: https://www.iasgyan.in/daily-current-affairs/plasma-the-fourth-state-of-matter (Erişim tarihi: 17 Ocak 2023). Ansari, M., Sharifian, M., Ehrampoush, M. H., Mahvi, A. H., Salmani, M. H., and Fallahzadeh, H. (2021). Dielectric barrier discharge plasma with photocatalysts as a hybrid emerging technology for degradation of synthetic organic compounds in aqueous environments: A critical review. Chemosphere, 263. Barba, F.J., Koubaa, M., do Prado-Silva, L., Orlien, V., de Souza Sant’Ana, A., 2017. Mild processing applied to the inactivation of the main foodborne bacterial pathogens: A review. Trends in Food Science and Technology, 66, 20–35. Bermúdez-Aguirre, D., Wemlinger, E., Pedrow, P., Barbosa-Cánovas, G., and Garcia-Perez, M. (2013). Effect of atmospheric pressure cold plasma (APCP) on the inactivation of Escherichia coli in fresh produce. Food Control, 34(1), 149–157. Bilgehan, H. (2000). Klinik Mikrobiyoloji Özel Bakteriyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. Barış Yayınları, 10. Basım, İzmir, 240-266. Bintsis, T., 2017. Foodborne pathogens. AIMS Microbiology, 3(3), 529. Bogaerts, A., Neyts, E., Gijbels, R., and van der Mullen, J. (2002). Gas discharge plasmas and their applications. In Spectrochimica Acta Part B, 57, 609–658. CDC (Centers for Disease Control and Prevention US), 2022. Erişim adresi: https://www.cdc.gov/foodsafety/outbreaks/index.html (Erişim tarihi: 16 Ocak 2023). Çelik, E. Ö. (2020). Canlı Dokuya Doğrudan Uygulanabilir Medikal Plazma Cihazı Üretimi Ve Bakteriler Üzerine Etkisinin Araştırılması: İlk Yerli Prototip Tasarım. Başkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Feizollahi, E., Misra, N. N., and Roopesh, M. S. (2021). Factors influencing the antimicrobial efficacy of Dielectric Barrier Discharge (DBD) Atmospheric Cold Plasma (ACP) in food processing applications. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 61(4), 666-689. Fernández, A., and Thompson, A. (2012). The inactivation of Salmonella by cold atmospheric plasma treatment. Food Research International, 45(2), 678–684. Ishaq, M., Evans, M., and Ostrikov, K. (2014). Effect of atmospheric gas plasmas on cancer cell signaling. In International Journal of Cancer (Vol. 134, Issue 7, pp. 1517–1528). Kamble, D.B., Rani, S., Bashir, K., Swer, T.L., 2021. Plasma Decontamination of Animal-Related Food Products. In: Knoerzer, K., Muthukumarappan, K. (Eds.), Innovative Food Processing Technologies. Elsevier, Amsterdam, ISBN 9780128157824, p. 598–609. Lee, H. W., Nam, S. H., Mohamed, A. A. H., Kim, G. C., and Lee, J. K. (2010). Atmospheric pressure plasma jet composed of three electrodes: Application to tooth bleaching. In Plasma Processes and Polymers (Vol. 7, Issues 3–4). Misra, N. N., Patil, S., Moiseev, T., Bourke, P., Mosnier, J. P., Keener, K. M., and Cullen, P. J. (2014). In-package atmospheric pressure cold plasma treatment of strawberries. Journal of Food Engineering, 125(1), 131–138. Moisan, M., Barbeau, J., Moreau, S., Pelletier, J., Tabrizian, M. and Yahia, L. H. (2001). Low-temperature sterilization using gas plasmas: a review of the experiments and an analysis of the inactivation mechanisms. International Journal of Pharmaceutics, 226(1), 1-21. Niemira, B. A. (2012). Cold plasma decontamination of foods. Annual Review of Food Science and Technology, 3(1), 125–142. Noriega, E., Shama, G., Laca, A., Díaz, M., Kong, M.G., 2011. Cold atmospheric gas plasma disinfection of chicken meat and chicken skin contaminated with Listeria innocua. Food Microbiology, 28 (7), 1293–1300. Otto, M. (2014). Staphylococcus aureus toxins. Current opinion in microbiology, 17, 32-37. Patange, A., Boehm, D., Ziuzina, D., Cullen, P.J., Gilmore, B., Bourke, P., 2019. High voltage atmospheric cold air plasma control of bacterial biofilms on fresh produce. International Journal of Food Microbiology, 293, 137–145. Rød, S. K., Hansen, F., Leipold, F., and Knøchel, S. (2012). Cold atmospheric pressure plasma treatment of ready-to-eat meat: Inactivation of Listeria innocua and changes in product quality. Food Microbiology, 30(1), 233–238. Sarangapani, C., Patange, A., Bourke, P., Keener, K., Cullen, P.J., 2018. Recent advances in the application of cold plasma technology in foods. Annual Review of Food Science and Technology, 9, 609-629. Tong, D. G., Wu, P., Su, P. K., Wang, D. Q., and Tian, H. Y. (2012). Preparation of zinc oxide nanospheres by solution plasma process and their optical property, photocatalytic and antibacterial activities. Materials Letters, 70, 94–97. Troeman, D. P. R., Van Hout, D., and Kluytmans, J. A. J. W. (2019). Antimicrobial approaches in the prevention of Staphylococcus aureus infections: a review. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 74(2), 281-294. Xu, N., Cui, X., Fang, Z., Shi, Y., and Zhou, R. (2018). A Two-Mode Portable Atmospheric Pressure Air Plasma Jet Device for Biomedical Applications. IEEE Transactions on Plasma Science, 46(4), 947–953. Yangıç-Yüksel, Ç., and Karagözlü, N. (2017). Soğuk Atmosferik Plazma Teknolojisi ve Gıdalarda Kullanımı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 81–86

Büşra Likoğlu

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN “EKOLOJİK AMBALAJ”

Berberoğlu, M. (2018). Aljinat Filmlerinde Dış Çapraz Bağlama Ve Gliserin Katkısının Yapı Ve Fiziksel Özelliklere Etkileri [Yüksek Lisana]. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Cao, X.-L. (2010). Phthalate Esters in Foods: Sources, Occurrence, and Analytical Methods. COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY, 9, 23–25. Cha, D. S., & Chinnan, M. S. (2004). Biopolymer-based antimicrobial packaging: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 44(4), 223–237. https://doi.org/10.1080/10408690490464276 Güzel, M., & Akpınar, Ö. (2017). Turunçgil Kabuklarından Elde Edilen Pektinlerin Karakterizasyonu ve Karşılaştırılması. Akademik Gıda, 17–17. https://doi.org/10.24323/akademik-gida.304274 He, D., Luo, Y., Lu, S., Liu, M., Song, Y., & Lei, L. (2018). Microplastics in soils: Analytical methods, pollution characteristics and ecological risks. TrAC – Trends in Analytical Chemistry, 109, 163–172. https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.10.006 Kanimozhi, K., Khaleel Basha, S., Sugantha Kumari, V., Kaviyarasu, K., & Maaza, M. (2018). In vitro cytocompatibility of chitosan/PVA/methylcellulose – Nanocellulose nanocomposites scaffolds using L929 fibroblast cells. Applied Surface Science, 449, 574–583. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.11.197 Lee, K. Y., & Mooney, D. J. (2012). Alginate: Properties and biomedical applications. In Progress in Polymer Science (Oxford) (Vol. 37, Issue 1, pp. 106–126). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2011.06.003 McHugh, D. J. (2003). A guide to the seaweed industry. FAO Fisheries Technical Paper. Meng, Q., Heuzey, M. C., & Carreau, P. J. (2014). Hierarchical structure and physicochemical properties of plasticized chitosan. Biomacromolecules, 15(4), 1216–1224. https://doi.org/10.1021/bm401792u Myllärinen, P., Partanen, R., Seppälä, J., & Forssell, P. (2002). Effect of glycerol on behaviour of amylose and amylopectin films. Carbohydrate Polymers, 50(4), 355–361. https://doi.org/10.1016/S0144-8617(02)00042-5 Pawar, S. N., & Edgar, K. J. (2012). Alginate derivatization: A review of chemistry, properties and applications. Biomaterials, 33(11), 3279–3305. https://doi.org/10.1016/J.BIOMATERIALS.2012.01.007 Şahin, O. I., & Akpınar Bayizit, A. (2008). Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs. Nanokompozit Filmlerin Gıda Sanayi Uygulamaları , 145–148. http://depts.washington.edu/poeweb/gradprograms/ Sarıoğlu, T., & Öner, Z. (2006). Yenilebilir Filmlerin Kaşar Peynirinin Kaplanmasında Kullanılma Olanakları ve Peynir Kalitesi Üzerine Etkileri. Gıda, 31(1), 3–10. T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. (2016). Gıda Teknolojisi-Su (Vol. 1). Temiz, H., & Faruk Yesilsu, A. (2006). Bitkisel Protein Kaynaklı Yenilebilir Film Ve Kaplamalar. Www.Teknolojikarastirmalar.Org , 2, 41–50. https://www.researchgate.net/publication/313368957 Xin, Y., Bligh, M. W., Kinsela, A. S., Wang, Y., & David Waite, T. (2015). Calcium-mediated polysaccharide gel formation and breakage: Impact on membrane foulant hydraulic properties. Journal of Membrane Science, 475, 395–405. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2014.10.033

Çağan Akbaş

EFFECTS OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF Cu+, Mn+, AND Ni+ IONS ON GLYCINE MAX GERMINATION

Barakat, M. (2012, February). New trends in removing heavy metals from industrial wastewater. Arabian Journal of Chemistry, 4, 361-377. Zhi, Y., Deng, Z., Luo, M., Ding, W., Hu, Y., Deng, J., . . . Huang, B. (2015, March). Influence of Heavy Metals on Seed Germination and Early Seedling Growth in Eruca sativa Mill. American Journal of Plant Sciences(6), 582-590. Baruah, N., Mondal, S. C., Farooq, M., & Gogoi, N. (2019). Influence of Heavy Metals on Seed Germination and Seedling Growth of Wheat, Pea, and Tomato. Springer Nature, 230- 273. Guo, X., Sun, Q., Zhao, Y., & Cai, H. (2019, May 13). Identification and characterisation of heavy metals in farmland soil of Hunchun basin. Environmental Earth Sciences, 78-310. Sethy, S. K., & Ghosh, S. (2013, July). Effect of heavy metals on germination of seeds. Journal of Natural Science, Biology and Medicine, 4(2), 272-275. Khan, F., Khan, M. J., Samad, A., Noor, Y., Rashid, M., & Jan, B. (2015). In-situ stabilization of heavy metals in agriculture soils irrigated with untreated wastewater. Journal of Geochemical Exploration, 159, 1-7. Nwaichi, E. O., Wegwu, M. O., & Nwosu, U. L. (2014, October 2). Distribution of selected carcinogenic hydrocarbon and heavy metals in an oil-polluted agriculture zone. Environ Monit Assess, 186, 8697-8706. Aydinalp, C., & Marinova, S. (2009). THE EFFECTS OF HEAVY METALS ON SEED GERMINATION AND PLANT GROWTH ON ALFALFA PLANT (MEDICAGO SATIVA). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15(4), 347-350. Tchounwou, P. B., Yedjou, C. G., Patlolla, A. K., & Sutton, D. J. (2014, August 26). Heavy Metals Toxicity and the Environment. Retrieved March 2022, from National Institute of Health: https://www.ncbi.nlm.nih.gov Pagano, M. C., & Miransari, M. (2016, December). Abiotic and Biotic Stresses in Soybean Production. In M. C. Pagano, & M. Miransari, Abiotic and Biotic Stresses in Soybean Production.

Hatice KÜPELİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN SAĞLIK DURUMU TAKİBİ

1. Korkmaz, V. (2015). Tarım ürünlerini destekleme politikaları: Türkiye ve AB karşılaştırması (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). 2. Saraç, Z. F., & Yılmaz, M. (2015). Yaşlılık ve sağlıklı beslenme. Ege Tıp Dergisi, 54. 3. Aksoy, A., & Yavuz, F. (2008). HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi, 14(1 ve 2), 37-45. 4. ISIK, A. H., ALAKUS, F., & ESKİCİOĞLU, Ö. C. Hayvancılıkta Robotik Sistemler ve Yapay Zekâ Uygulamaları. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(6), 370-382. 5. Alapala Demirhan, S., Çelen, B., Çelen, M. F., & Şahinler, N. (2016). Hayvancılıkta iş sağlığı ve güvenliği. 6. YAMAN, H., SUNGUR, O., & DULUPÇU, M. A. (2021). Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler. Tarım Ekonomisi Dergisi, 27(2), 123-133. 7. Akbaş, T. S. (2020). BEŞPARMAK DAĞLARI YERLİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ (Master's thesis, AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ). 8. Doğanay, H., Coşkun, O. (2015). Tarım Coğrafyası. Pegem Akademi Yayınları: Ankara. 9. YÜZBAŞIOĞLU, R. (2022). Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu, Teknik ve Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma (Tokat İli Merkez İlçe Örneği). Ziraat Mühendisliği, (375), 4-17. 10. KİBAR, M., & BAKIR, G. Muş İlindeki Sığır Besi İşletmelerinde Veteriner ve Sağlık Uygulamalarının Belirlenmesi. Hayvansal Üretim, 63(2), 105-114. 11. McFarlane, G. R. Salvesen, H. A. Sternberg, A. and Lillico, S. G. (2019). On-Farm Livestock Genome Editing Using Cutting Edge Reproductive Technologies. Frontiers n Sustainable Food Systems, 3, s. 106. 12. Kaya, A., Bay, S. (2020). Organic grape production and producer status in Adıyaman province; Example of Besni district. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(9): 1988-1993. 13. Esen, F. (2017). Bingöl ilinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED), 7(13), 83-100. 14. Tıknazoğlu, B. (2010). Sığırcılık. Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi 15. Aral, S. (1996), Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türkiye’de hayvancılık politikaları ve alınması gerekli önlemler. AVHO – Veteriner Hekimler Odası Dergisi, Ankara. 16. SÜZEN, A. A., CEYLAN, O., ÇETİN, A., & ULUSOY, A. (2017). Arduino kontrollü çizim robotu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(Özel (Special) 1), 79 87. 17. Kızıl Ötesi Sıcaklık Sensörü, https://www.direnc.net/temassiz-kizilotesi-sicaklik-sensoru (Erişim Tarihi: 21.07.2022) 18. Arduino ile GY-NEO6MV2 GPS Modülü Kullanımı ve Konum Öğrenme, https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-gy-neo6mv2-gps-modulu-kullanimi-ve-konum-ogrenme/ (Erişim Tarihi: 12.07.2022) 19. RF 433 Mhz Kablosuz İletişim Modülü Kullanımı, https://www.etkilesimliogrenme.com/rf-433-mhz-kablosuz-iletisim-modulu-kullanimi (Erişim Tarihi: 24.09.2022) 20. Cow lumpy disease dataset, https://www.kaggle.com/datasets/shivamagarwal29/cow lumpy-disease-dataset?select=lumpycows(Erişim Tarihi: 24.09.2022) 21. Convolutional Neural Network nedir, https://machinelearningmastery.com/convolutional-layers-for-deep-learning-neural-networks/, (Erişim Tarihi: 20.01.2022)

Berra Öngüç

Sodyum Poliakrilat ve Su Karışımının Kapalı Mekan Yangınlarında Alevlerin Yayılım Süresi ve Sıcaklık Artışına Etkisinin Araştırılması

[1]https://www.atamanchemicals.com/sodium-polyacrylate_u25883/?lang=TR#:~:text=Sodyumpoliakrilat [2]https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1134183#:~:text=Hidrojellerboyutluhidrofilikpolimer,doalveyasentetikpolimerlerdenhazrlanabilmektedirler2. [3] https://www.bereketkimya.com/urun/tr/651

en_USEN