Mustafa Kemal ve Kadın Hakları

Özet

Tarih boyunca her devlette, bir veya birden fazla kahramana rastlamak mümkündür ve her millet rastladıkları bu kahramanları yüzyıllar boyunca gururla ölümsüzleştirirler. Mustafa Kemal Atatürk de Türk milleti için ölümsüzleştirilecek büyük bir kahramandır. Ancak o sadece bir kahraman değildir. O, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluş nedeni; istiklalin sesidir. Büyük bir liderdir.

Türk halkına eşitliği, cumhuriyeti, özgürlüğü, çağdaşlığı, laikliği kazandıran; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün bu millete kazandırdıkları şüphesiz büyük bir övünç kaynağıdır. Birini bir başkasından ayırmayan ve mutlak otoriteyi yıkan bu kişilik artık sadece bir birey olmaktan ziyade bir ekol olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürkçülük, Kemalizm. Atatürk, sadece ulusal bir kimlik değil, uluslararası bir reformisttir. O bulunduğu coğrafyanın sınırlarını aşmış bir kişiliktir, düşünce tarzıdır.

Hürriyetin ve bağımsızlığın timsali olan bu büyük liderin kadınlar üzerine hayata geçirdiği çalışmalar da göz ardı edilemeyecek kadar önem niteliği taşımaktadır. Mustafa Kemal milli eğitimi bir milletin kalkınması için başlıca unsur olarak görmekteydi ve kadınlarını eğitmeyen, toplum içerisinde yer vermeyen bir milletin yükselemeyeceğine inanmaktaydı. Ona göre bir toplumun yarısı zincirlerle toprağa bağlı kaldıkça diğer yarısının göğe yükselmesi imkansızdı.

Mustafa Kemal’in kadın hakları üzerine yaptığı inkılapların ele alındığı bu çalışmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, kadınlara olan bakış açısı ve Cumhuriyet Dönemi’nde kadınlar ile ilgili gerçekleştirdiği yenilikler söz konusu olmaktadır.

Dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir diyen büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınları hayata dahil etme ve çağdaş bir toplum olma yolunda izlediği yollar, şüphesiz ardında birçok yenilik ve refah getirmiştir. Atatürk, yarının Türkiye’si için kadına güvenebileceğine inanmış ve yine yarının kadınını çağının bile ötesinde bir statü içinde değerlendirmeyi hedeflemiştir.

Abstract

It is possible to come across one or more heroes in every state throughout history, and every nation proudly immortalizes these heroes for centuries. Mustafa Kemal Atatürk is also a great hero to be immortalized for the Turkish nation. But he is not just a hero. He is the reason for the establishment and salvation of the Republic of Turkey; It is the voice of independence. He is a great leader.

Bringing equality, republic, freedom, modernity and secularism to the Turkish people; What Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey, brought to this nation is undoubtedly a great source of pride. This personality, which does not distinguish one from another and destroys absolute authority, now appears as a school rather than just an individual. Kemalism, Kemalism. Atatürk is not only a national identity but an international reformist. He is a personality that has transcended the boundaries of his geography, it is his way of thinking.

The work carried out by this great leader, who is the epitome of freedom and independence, on women is also too important to ignore. Mustafa Kemal saw national education as the main element for the development of a nation and believed that a nation that did not educate its women and did not place them in society could not rise. According to him, it was impossible for the other half to ascend to the sky as long as half of a society remained tied to the earth in chains.

In this study, in which the reforms made by Mustafa Kemal on women’s rights are discussed, the life of Mustafa Kemal Atatürk, his perspective on women and the innovations he made about women in the Republican Period are discussed.

The ways that the great leader Mustafa Kemal Atatürk, who said that everything you see in the world is the work of women, to include women in life and to become a modern society, undoubtedly brought many innovations and prosperity behind it. Atatürk believed that he could trust women for the Turkey of tomorrow and he aimed to evaluate the woman of tomorrow in a status beyond even his age.

tr_TRTR