BİLİM ARMONİSİ ULUSLARARASI GENÇLİK KONGRESİ 2023

 

Sevgili Öğrenciler,

 

        Bilim Armonisi Uluslararası Gençlik Kongresi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Bilim Üniversitesi tarafından; ortaöğretim, lise, ön lisans ve/veya lisans düzeylerinde öğrenim gören tüm öğrencilerimizin birbirleri ve alanında uzman bilim insanları ile fikirlerini ve çalışmalarını sunabilecekleri, paylaşabilecekleri, tartışabilecekleri ve yeni bakış açıları elde edebilecekleri bilimsel bir ortam sunma amacıyla gerçekleştirilecektir.

 

        Kongre katılımcıları sözlü bildiri, poster bildiri ve sanat eseri sunma imkânına sahip olacaktır. Bu kapsamda, gönderilecek bildiri özetleri, alanında uzman bilim insanları tarafından incelenecek ve değerlendirme sonrasında uygun bulunan bildiriler kongremizde sözlü bildiri, poster bildiri ve sanat eseri olarak sunulacak ve Kongre Özet Kitabı’nda yer alacaktır.

 

        Ayrıca katılımcılarımız diledikleri takdirde bildirilerini dergi kurallarına uygun makale formatında hazırlayarak Bilim Armonisi Dergisi’nde makale olarak da yayınlayabileceklerdir. Bilim Armonisi Dergisi, 2018 yılında Antalya Valiliği oluru ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş hakemli bir dergi olup özellikle lise ve dengi okullar, ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde yer alan gençlerimizi bilimsel camia ve bilimsel misyon ile tanıştırmak, kendilerini, fikirlerini ifade edebilecekleri ve çalışmalarını paylaşabilecekleri evrensel bilim ve etik kurallarına dayalı bir bilimsel yayın ortamı hazırlamayı amaçlamaktadır.

 

        Kongremize göstermiş olduğunuz ilgi ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre İnternet Bağlantısı: https://antalyabilimarmonisi.org/

E-mail: [email protected]

 

tr_TRTR