Çalılıklardaki Mitler

Çalılıklardaki Mitler

ERSİN KAYIKÇI, NUSAYRA KAYIKÇI

Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi

Hatay Bilim ve Sanat Merkezi

 

Özet:

“Maki”, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelere özgü bitki örtüsüdür. Ancak genel kanıya göre maki ormandan sayılmaz. Ancak barındırdığı canlı çeşitliliği göz önüne alındığında canlı bir flora olduğunu anlamak hiç de zor değil. Akdeniz ikliminin görüldüğü coğrafyada hüküm süren medeniyetlerin oluşturduğu kültürel birikimin her zerresine sinmiş olan makiler, yaşam için büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu eserde, varlığı insan ve diğer canlılar için önemli olan bu canlı floranın yeniden keşfedilmesi, yok edilmesinin azaltılması ve bu bitki örtüsüne yeni bir bakış açısı kazandırılmıştır. geliştirileceği düşünülüyor. Hemen hemen her mevsim tüm renkleri içinde barındıran çiçekler, insanlar üzerinde büyük bir etki bırakmaktadır. İç içe ya da temas halinde olan bu zengin canlılık içinde insana dair mitleri her türlü yıkımın karşısına koyarak değişim, dönüşüm ve doğanın varlığına dair yeni tartışmalar yaratılmalıdır.

Maki bölgesinde ortaya çıkan mitler ve insan yaşamının geçtiği alanlarda oluşan kültürel birikimler incelenmiştir. Günümüz maki sahasındaki insan faaliyetleri ile ilgili video ve fotoğraf çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen görseller dijital ortamda sanat anlayışıyla yeniden düzenlendi. Gezi-gözlem sırasında çizim ve renkli boyama teknikleri ile eserler yapılmıştır. Sonuç olarak bu bildiride maki bitkilerinin florası ve bu floranın insan yaşamı ile kesişimi incelenecektir. Maki habitatındaki insan yaratımlarını ve bu yaratımları sergilemek için çaba sarf edilecektir. Önemsiz bir çalı olarak görülen bu bitki örtüsünün sanatsal eserleri üzerinde durularak kuş türleri, çiçekler, böcekler, sürüngenler, tilkiler vb. canlıların insan yaşamındaki yeri yeniden sorgulanacaktır. Bildiri, literatür taraması ve coğrafi gözlemlere ve mitlere dayalı sanat üretimlerinin sunumu ile tamamlanacaktır.

Anahtar kelimeler: Akdeniz iklimi, Maki, Sanat, Mit, Yaşam Alanı.

en_USEN