Sodyum Poliakrilat ve Su Karışımının Kapalı Mekan Yangınlarında Alevlerin Yayılım Süresi ve Sıcaklık Artışına Etkisinin Araştırılması

Bu çalışmada, kapalı mekan yangınlarında Sodyum Poliakrilat( C3H3NaO2)n bileşiği ve suyun uygun oranda karıştırılması ile hazırlanan karışımın(Hidrojel), kapılara püskürtülmesi ile, ısının kapılar vb. yerlerden yayılmasını geciktirmesine ve kapıların tutuşma sürelerine etkisi araştırılmıştır. Örnek materyal olarak 3 adet 20cm*11cm boyutlarında 4 mm kalınlığında sunta parçası seçilmiştir. Sodyum Poliakrilat ve su karışımının suntaya yapışması için uygun karışım oranları denenmiş, denemeler sonucu suntaya püskürtüldüğünde yapışması için en uygun kıvamlı karışım oranının 10 gr Sodyum Poliakrilat, 950 ml musluk suyu olduğu tespit edilmiştir. Hazırlanan uygun karışım suntaya püskürtülerek, uygulanmıştır. Normal sunta(A), 3 dk boyunca su içerisinde tutularak ıslatılan sunta (B) ve Hidrojel karışım uygulanan sunta (C) üzerinde  özdeş ısıtıcıların (İspirto ocağı) alevi eşit uzaklıkta tutularak, sunta parçalarının alev görmeyen arka taraflarına konulan dijital termometreler ile sıcaklık değerleri ölçülmüştür (İlk sıcaklıklar eşit).  A, B ve C  suntalarının tutuşma süreleri ve  zamana bağlı sıcaklık değişimleri gözlenmiştir.

A suntası 4. dakikada, B suntası 7. Dakikada ve C suntası 20. dakikada tutuşarak alev almıştır. B suntasının, A Suntasına göre tutuşmaya  %42,9 daha fazla dayanıklı olduğu , C suntasının, A suntasına göre tutuşmaya %80 daha fazla dayanıklı olduğu,  C suntasının ,B suntasına göre tutuşmaya  %65 daha fazla dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Suntalarının alevle karşılaşması ile tutuşmaları arasında geçen sürede, dakikada ortalama sıcaklık artışları; A suntasının 16,3 0C, B suntasının 9,3 0C ve C suntasının 3,30C olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada, kapalı mekanlarda, diğer odalardaki yangının, bulunduğumuz odaya geçişini ve yayılımını engellemek için  yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde ısı bariyeri olarak kullanılan, su tutucu özelliği olan, uygun oranda karışarak Sodyum Poliakrilat ve sudan elde ettiğimiz hidrojelin(C), yangın esnasında hiç önlem alınmaması durumu(A) ve kapıların ıslanması yöntemiyle alınan önleme(B) göre kapılardaki sıcaklık artışında önemli bir fark elde edilmiştir. Kapıların tutuşarak yanma sürelerinde ise önemli oranda fark bulunmuştur. Bu farkların yanan binada acil yardım gelinceye kadar bireylere zaman kazandıracağı saptanmıştır.

Summary :

In this study, the mixture (Hydrogel), which is prepared by mixing the Sodium Polyacrylate (C3H3NaO2)n compound and water in the appropriate ratio, in indoor fires, by spraying the heat on the doors, etc. In this study, the effect of delaying the spread from places and the ignition times of the doors was investigated. As sample material, 3 pieces of  20cm*11cm and 4 mm thick chipboard pieces were selected. Appropriate mixing ratios have been tried for the adhesion of the Sodium Polyacrylate and water mixture to the chipboard. As a result of the experiments, it was determined that the most suitable mixture ratio for adhesion when sprayed on the chipboard was 10 gr Sodium Polyacrylate, 950 ml tap water. The prepared mixture was applied by spraying on the chipboard. Normal chipboard(A), chipboard soaked in water for 3 minutes (B) and by keeping the flame of identical heaters (spirit stove) at equal distance on the chipboard (C) on which the hydrogel mixture is applied, with digital thermometers placed on the  the flameless sidebacks of the chipboard pieces temperature values ​​were measured (initial temperatures are equal). Ignition times and time-dependent temperature changes of A, B and C chipboards were observed.

Chipboard  A in the 4th minute,  chipboard B in the 7th minute and chipboard C caught fire  in the 20th minute. It has been determined that B chipboard is 42.9% more resistant to ignition than A chipboard, C chipboard is 80% more resistant to ignition than A chipboard, C chipboard is 65% more resistant to ignition than B chipboard. In the period between the exposure of the chipboards to the flame and their ignition, average temperature rises per minute; It is calculated as 16.3 0C for A chipboard, 9.3 0C for B chipboard and 3.30C for C chipboard. In this study, a new method has been developed to prevent the passage and spread of the fire in other rooms to the room we are in. Hydrogel (C), which is used as a heat barrier in this method, has water-retaining properties, and which we obtain from Sodium Polyacrylate and water by mixing in appropriate proportions, the situation of not taking any precautions during a fire (A) and according to the prevention(B) taken by the wetting of the doors a significant difference was obtained in the temperature rise at the doors. It has been determined that these differences will save time for individuals until emergency help arrives in the burning building.

 

en_USEN