Showing results 1 to 10 of 15 articles
ahu deniz uludağ

MANGALA ZEKÂ OYUNU İLE KAZANILAN DEĞERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

YALÇINKAYA, T., & YALÇINKAYA, A. E. A. (2016). Küreselleşme Sürecinde Akıl Oyunları. Journal of International Social Research, 9(43). Sadıkoğlu, A. (2017). Zekâ ve akıl oyunları dersinin değerler eğitimindeki rolünün öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Master's thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı). Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

ibrahim Kuru

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SES VERİLERİNDEN DUYGU DURUM ANALİZİ

Vos, T., Barber, R. M., Bell, B., Bertozzi-Villa, A., Biryukov, S., … Brugha, T. S. (2015). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet, 386(9995), 743-800. Psikiyatri Nedir. Erişim Tarihi: 10.10.1022. https://psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/5/psikiyatri-nedir Chesney, E., Goodwin, G. M. ve Fazel, S. (2014). Risks of all‐cause and suicide mortality in mental disorders: A meta‐review. World Psychiatry, 13(2), 153-160. Vigo, D., Thornicroft, G. ve Atun, R. (2016). Estimating the true global burden of mental illness. The Lancet Psychiatry, 3(2), 171-178. Bloom, B., Cohen, R. A. ve Freeman, G. (2011). Summary health statistics for US children; National health interview survey, 2010. Vital and Health Statistics, 250, 1-80. KARABIYIK, M. S., & KARAŞİN, Y. (2022). Covid-19 Pandemisinde Sağlık Ve Toplum Krizle Mücadele Ve Değişim. Efe Akademi Yayınları. Emiral, E., Çevik, Z.A. ve Gülümser, Ş. (2020). Covıd-19 Pandemisi ve İntihar, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5, 138-47. Sher, L. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. QJM: An International Journal of Medicine, 113(10), 707-712. Kraepelin, E. (1921). Manic-depressive insanity and paranoia. E. & S. Livingstone. Alpert, M. (1982). Encoding of feelings in voice. In P. J. Clayton ve J. E. Barrett (Eds.), Treatment of depression: Old controversies and new approaches (pp. 217-228). Raven Press. Sataloff R.T. (2005), Treatment of Voice Disorders, Plural Publishing, San Diego. Siegman, A. W. (1985). Expressive correlates of affective states and traits. Multichannel Integrations of Nonverbal Behavior, 37-68. Aronson, H. ve Weintraub, W. (1972). Personal adaptation as reflected in verbal behavior. In A. W. Siegman ve H. Pope (Eds.), Studies in dyadic communication (pp. 265-279). Pergamon. Kanfer, F. H. (1960). Verbal rate, eyeblink, and content in structured psychiatric interviews. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 61(3), 341. Pope, B., Blass, T., Siegman, A. W. ve Raher, J. (1970). Anxiety and depression in speech. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 35(1p1), 128. Siegman, A. W. (1987). The pacing of speech in depression. Depression and Expressive Behavior, 83- 102. Cummins, N., Scherer, S., Krajewski, J., Schnieder, S., Epps, J. ve Quatieri, T. F. (2015). A review of depression and suicide risk assessment using speech analysis. Speech Communication, 71, 10-49. Yamamoto, M., Takamiya, A., Sawada, K., Yoshimura, M., Kitazawa, M., … Kishimoto, T. (2020). Using speech recognition technology to investigate the association between timing-related speech features and depression severity. PloS One, 15(9), e0238726. Mundt, J. C., Vogel, A. P., Feltner, D. E. ve Lenderking, W. R. (2012). Vocal acoustic biomarkers of depression severity and treatment response. Biological Psychiatry, 72(7), 580-587. Frye, M. A., Helleman, G., McElroy, S. L., Altshuler, L. L., Black, D. O., … Suppes, T. (2009). Correlates of treatment-emergent mania associated with antidepressant treatment in bipolar depression. American Journal of Psychiatry, 166(2), 164-172. Vanello, N., Guidi, A., Gentili, C., Werner, S., Bertschy, G., … Scilingo, E. P. (2012, September). Speech analysis for mood state characterization in bipolar patients. In 2012 annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (pp. 2104-2107). IEEE. Maxhuni, A., Muñoz-Meléndez, A., Osmani, V., Perez, H., Mayora, O. ve Morales, E. F. (2016). Classification of bipolar disorder episodes based on analysis of voice and motor activity of patients. Pervasive and Mobile Computing, 31, 50-66. Murray, I. R. ve Arnott, J. L. (1993). Toward the simulation of emotion in synthetic speech: A review of the literature on human vocal emotion. The Journal of the Acoustical Society of America, 93(2), 1097-1108. Özseven, T., Düğenci, M., Doruk, A. ve Kahraman, H. I. (2018). Voice traces of anxiety: Acoustic parameters affected by anxiety disorder. Archives of Acoustics, 625-636. Silber-Varod, V., Gósy, M. ve Eklund, R. (2019). Segment prolongation in Hebrew. In The 9th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech (p. 47). Scherer, S., Stratou, G., Mahmoud, M., Boberg, J., Gratch, J., … Morency, L. P. (2013, April). Automatic behavior descriptors for psychological disorder analysis. In 2013 10th IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition (FG) (pp. 1-8). IEEE. Cummins, N., Scherer, S., Krajewski, J., Schnieder, S., Epps, J. ve Quatieri, T. F. (2015). A review of depression and suicide risk assessment using speech analysis. Speech Communication, 71, 10-49. Marmar, C. R., Brown, A. D., Qian, M., Laska, E., Siegel, C., … Vergyri, D. (2019). Speech‐based markers for posttraumatic stress disorder in US veterans. Depression and Anxiety, 36(7), 607-616. Raspberry Pi Nedir, https://maker.robotistan.com/raspberry-pi-dersleri-0-raspberry-piyi-taniyalim/#:~:text=RaspberryPiZeroW(20152017)&text=EnkkboyutluRaspberryPi,ZeroWmodelipiyasasrld (Erişim Tarihi:11.09.2022)

İlker Gönen

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 321-274. Vallerand, R.J. ve Bissonnette, R. (1992). Intrinsic, extrinsic, and amotivational styles as predictors of behavior: A prospective study. Journal of Personality, 60(3), 599-620. Yurt, E. ve Bozer, E.N. (2015). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(3), 669-685.

MUHAMMET ÖZTÜRK

AVUSTRALYA KAYNAKLI “THE SCHOOL MAGAZİNE” (1916-1949) ADLI OKUL DERGİSİNDEN ÇANAKKALE SAVAŞLARINA BAKIŞ

1. The School Magazine, “Çanakkale Boğazı Sevkiyatı- İan Hamilton’un İlk Sevkiyatı” Cilt 1 No. 3 Bölüm 3 Sınıf 6 (3 Nisan 1916), s. 40-43. 2. The School Magazine, “Avustralya Askerleri” Cilt 2 No. 8 Bölüm 3 Sınıf 6 (3 Eylül 1917), s.118-120. 3. The School Magazine, “Our Day” Cilt 3 No. 3 Kısım 2 Sınıf 4 ve 5 (2 Nisan 1918), s.36. 4. The School Magazine, “Lemnos’dan Kaçış” Cilt 4 No. 3 Kısım 3 Sınıf 6 (3 Nisan 1919), s. 33-35. 5. The School Magazine, “Anzak Günü” Cilt 5 No. 3 Kısım 1 Sınıf 3 (1 Nisan 1920) s. 36-37. 6. The School Magazine, “Anzak Günü” Cilt 6 No. 3 Bölüm 3 Sınıf 6 (3 Nisan 1921) s.38-39. 7. The School Magazine, “Anzaklar Harekete” Cilt 7 No. 3 Kısım 2 Sınıf 4 ve 5 (2 Nisan 1922) s.33-36. 8. The School Magazine, “Gelibolu’nun Tahliyesi” Cilt 10 No. 3 Kısım 3 Sınıf 5 ve 6 (3 Nisan 1925), s.45-47. 9. The School Magazine, “Anzak’a Çıkarma” Cilt 14 No. 3 Kısım 3 Sınıf 5 ve 6. (3 Nisan 1929), s.37-39. 10. The School Magazine, “Anzak Günü” Cilt 19 No. 3 Kısım 1 Sınıf 3 (1 Nisan 1934), s.34. 11. The School Magazine, “Anzak Günü” Cilt 22 No. 3 Kısım 4 Sınıf 6 (4 Nisan 1937), s. 34-35. 12. The School Magazine, “Anzak Günü” Cilt 26 No. 3 Kısım 2 Sınıf 4 (2 Nisan 1941), s.33-35. 13. The School Magazine, “Anzak Günü Ağıtı” Cilt 30 No. 3 Kısım 4 Sınıf 6 (4 Nisan 1945) s.34. 14. The School Magazine, “Anzak Günü” Cilt 33 No. 3 Bölüm 3 Sınıf 5 (3 Nisan 1948), s.73.

MUHAMMET ÖZTÜRK

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NIN ARKTİK COĞRAFYASINA YANSIMALARINI İSKANDİNAV BASINI ÜZERİNDEN OKUMAK VE GELECEĞE DAİR ÖNGÖRÜLER

1. Humpert M., (22 Eylül 2022), Ukrayna’dan Kuzey Kutbuna: Rusya’nın Bölgedeki Yetenekleri ve Savaşın Kuzey Üzerindeki Etkisi, High North Center. 2. Sacks B. J. ve Van Abel K., (22 Ağustos 2022), Rusya’nın Ukrayna’yı istikası Kuzey Kutbunu nasıl etkileyebilir?, Rand. 3. Sokirko V. (18 Nisan 2022), Kuzey Kutbundaki çatışma tehlikesi artık teorik değil, Gazeta. 4. Sørensen E., (17 Mart 2022), Svalbard-Putin’in Kuzey kutbundaki saldırganlığının açık bir kurbanı, Nordlys. 5. Yaşlavski A. (18 Haziran 2022), Kuzey Kutbu üzerinde Batı ile Rusya arasında bir dünya savaşı tehlikesini değerlendirdi, MKRU 6. Kuzey Kutbundaki Çatışma Tehlikesini Kaçırıyor, (24 Şubat 2022), Aftenpoften. 7. Norveç, Rus balıkçılar için neredeyse tüm limanları kapattı, (6 Ekim 2022), The Moscow Times. 8. Norveç, Ukrayna’nın Uluslararası Adalet Divanında Rusya’ya karşı açtığı davayı destekliyor, (26 Kasım 2022), Dagsavisen. 9. Rusya, Norveç savunma politikası konusunda: Yıkıcı bir seyir, (2 Kasım 2022), Nettavisen. 10. Savaş yaklaşıyor (28 Eylül 2022), Dagsavisen.

Ece Asena Yılmaz

Mustafa Kemal ve Kadın Hakları

Avcı, M., 2016, Osmanlı Devleti’nde Kadın Hakları ve Kadın Hakları İçin Mücadele Eden Öncü Kadınlar, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0(55), s. 228. Doğramacı, E., 1988, Atatürk ve Kadın, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 5(13), 91-106. Eroksal Ülger, G., 2015, Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Uygulamalarıyla İlgili Bir Değerlendirme, Yasama Dergisi, (31), 24-45. Gedil, A., 1988, Atatürk ve Kadın Eğitimi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 5(13), 259-265. Karagözoğlu, G., 1983, Atatürk İnkılabının Yerleşmesinde ve Gerçekleşmesinde Eğitimin Rolün Gereği, Atatürkçülük 2.Kitap, s. 138. Konan, B., 2011, Türk Kadının Siyasi Hakları Kazanma Süreci, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60(1), s. 165-167.

Sevilay BOSTANCI

GELENEKTEN GELECEĞE: MANZUM SÖZLÜKLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİMDE YENİDEN KULLANIMI

DEVELLİOĞLU, F. (2007). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları. GÜLER, K. (2016). Dil Öğretiminde Manzum Sözlüklerin Rolü ve Tuhfe-i Nushî (49). JASSS The Journal of Academic Social Science Studies. KAYA, H. (2017). Kerîmî’nin Manzum Sözlüğü (213-252). Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. 18. İstanbul. KILIÇ, A.(2007).Türkçe Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şâhidi, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 2/4 KILIÇ, A. (2009). Türk Klâsik Şiirinde Manzum Sözlükler ve Bazılarındaki Bedene Ait Unsurlar. Türk Kültüründe Beden Sempozyumu. SELÇUK, B., ALGÜL, M. (2015). Çocuklar İçin Yazılan Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük: Dürrî’nin Güher-Rîz’i. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 1(2). YALAP, H. (2018). Klâsik Türk Edebiyatında Farsça-Türkçe Manzum Sözlüklerin Kavram Alanı ve Yöntem Bağlamında Değerlendirilmesi. Tarih Okulu Dergisi (Tod) Journal Of History School (Johs). Yıl 11. Sayı Xxxvı, Ss.229-255. YERLİKAYA, M. (2018). 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı. Ankara: Ekoyay Yayıncılık.

Tuba Bayburtluoğlu

Ayasofya ve Çevresinde Gelişen Din ve Kültürün Mimarisine Olan Etkileri

Bayraklı, B. (2021). Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali. Düşün Yayıncılık. Berke, E. (2018, Ocak 11). istanbulburada.com. Bilgiustam. Şubat 7, 2022 http://www.Bilgiustam.com Bozkurt, E. D. (2020, Temmuz 12). Arkeofili. Çelikdönmez, Ö. (2020, Haziran 15). Fars Haber Ajansı. Aralık 1, 2021 Demir, N. (2021, Ocak 19). www.sabah.com.tr. Dw.com. (2021, Temmuz 23). Ekşişeyler. (2016, Mart 4). Gülcan, N. K. (2018, Ağustos 7). etstur.com. Hürriyet. (2020, Temmuz 24). Kekeç, M. (2019, Ocak 19). star.com.tr Selman CAN, E. Y. (2015). AYASOFYA I.MAHMUD KÜTÜPHANESİ. Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 181. Turkuaz Medya Grubu. (2020, Ağustos 3). Wikipedia . (2012). Ocak 3, 2022 Wikipedia Özgür Ansiklopedi: tr.wikipedia.org https://tr.wikipedia.org/wiki/Fresk Wikipedia. (2021, Kasım 16). Wikipedia Özgür Ansiklopedi Yedikapı Kuniya Seyahat Acentası. Aralık 1, 2021

Ceren Şentürk

SOKÜM BAKIŞ AÇISIYLA TÜRK VE BATI DÜNYALARINDA AYAZ ATA VE NOEL BABA

Başgöz, İ. (2006). “Nasrettin Hoca Hikâyelerinin Tarih İçinde Değişimi”, N. Abacı (Ed.), VIII. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi: 18-21 Haziran 1998- Bursa: Bildiriler içinde (ss. 83-89), Bursa, Lulu Press. Çobanoğlu, Y. (2017, 2 Ocak). Rahat olun! Noel Baba, “Nuri Baba” olunca eve kapıdan girecek. BirGün Gazetesi, s. 2. Dönmez, S. (2014). “Bir Bilge Filozof Olarak Nasreddin Hoca”, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması: 26 -28 Mayıs 2014- Eskişehir: Bildiriler içinde (ss. 75-86), Eskişehir, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı. Durmuş, M. (2009). “Güldürünün Saklanan Gerçeği ve Nasrettin Hoca Fıkralarında Sosyo Psikolojik Kendilik Tanımlaması”, 21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak Uluslararası Sempozyum: 8-9 Mayıs 2008- Ankara: Bildiriler içinde (ss. 241-252), Ankara, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Etzioni, A. (2000). “Toward a Theory of Public Ritual”, Sociological Theory, 18 (1), 44-59.

Sevilay ÇAKIR

Haset ve Gıpta: Bilecik İli Fen Lisesi Öğrencilerinin İki Farklı Duyguya Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler İle Analiz Denemesi

Çirpan, Y., ve Özdoğru, A. A. (2017). BeMaS Haset ve Gıpta Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Dilsel eşdeğerlik, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(6). İrk, E. ve Gürses, İ. (2021). Hasedin İnsan Hayatındaki Yıkıcı Etkileri ve Çözüm Arayışları. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 (2), 389-421.

en_USEN